logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Savremeni sistemi za izradu prototipova i proizvodnju elektronskih kola i komponenata
Diğer