logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Malver Zetasizer Nano ZS; dilatometar; Hromatografija; LCR Meter; Powder XRD; CVS sistem za sintezu prahova; hidrotermalna sinteza; Dip/Spin Coating; peći; oprema za presovanje; mikroskopi
Oprema