logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Istraživačka oprema za funkcionalne električne stimulacije, procenu kretanja i elektrofiziološka snimanja.
Oprema