logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Četiri visoko-rezoluciona germanijumska gama-spektrometra relativnih efikasnosti 20 % - 100 %, sa zaštitama od olova i gvožđa
Oprema