logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Višenamenski detekcioni sistemi za koincidentna / antikoincidentna merenja na bazi plastičnih scintilatora i germanijumskih detektora
Oprema