logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
·Registrovano (br. 16/07.04.2015.) gajilište za laboratorijske pacove i miševe sa tradicijom od preko 50 godina.
Diğer