logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Oprema za istraživanja u oblasti: reproduktivne endokrinologije, ćelijskog signalinga, ćelijske i molekularne fiziologije.
Oprema