logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Kolekcija/banka tkiva, ćelija i uzoraka RNA/cDNA različitih organa
Diğer

Organi( pinealna žlezda, hipotalamus, ceo mozak, adenohipofiza, neurohipofiza, srce, jetra, belo i mrko masno tkivo, bubrezi, nadbubrežne žlezde, testisi, prostata, ovarijumi, musculus gastrocnemius, musculus soleus) normalnih i životinja sa poremećenom homeostazom organizma koja oponaša različite situacije i životine stilove prisutne u svakodnevnom životu humane populacije.