logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
EUREKA Σ!8719 – “ S-VERIFY: Advanced Speaker Verification”
Međunarodni