logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Optimizacija farmakokinetike metotreksata radi individualizacije lečenja leukemije primenom frakcionog računa i mikrofluidnog elektronskog uređaja
Nacionalni

Projekat broj 114-451-2072/2016, nosilac projekta prof. dr Momir Mikov, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj (2016–2019)