logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Razvoj i primena naprednih hromatografskih i spektrometrijskih metoda za analizu ksenobiotika i puteva njihove razgradnje u biotskim i abiotskim uzorcima
Nacionalni

Projekat broj 172050, nosilac projekta prof. dr Biljana Škrbić, Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja (2011.-danas)