logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Modulatori alfa-ćelijske transdiferencijacije i plastičnosti pankreasnog epitela u eksperimentalno izazvanom dijabetes melitusu
Nacionalni
Projekat broj 142-451-3680/2016, nosilac projekta doc. dr Nebojša Stilinović, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj (2016.-danas)