logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Renesansa industrijske konoplje u svetlu aktuelnih agronomsko-medicinskih izazova
Nacionalni
 
Projekat broj 114-451-2178/2016-03, nosilac projekta prof. dr Dragana Latković,Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj (2016-2019)