logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Ispitivanje farmakodinamskih i toksikoloških efekata lekovitih biljaka gajenih na području Vojvodine
Nacionalni

Projekat broj 114-451-2458/11, nosilac projekta Prof. dr Aleksandar Rašković, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj (2011–2014)