logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
“Long-term effects of stress on development of male sexual behavior and steroidogenesis and mitochondrial signalosome in testis“
Međunarodni

Bilateralna saradnja Srbija-Slovenija; rukovodilac iz Srbije: prof. dr Silvana Andrić).