logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Cost-effective technologies for wastewater treatment and waste biodegradation in agro-industries with reclamation of resources
Međunarodni

FP5 projekat, RTD projekat za INCO-COPERNICUS-Balkans A2 sa Wageningen University - Holandija, CUTEC Institute - Nemačka, ENEA-Italija, Hidroinstitut-Bijeljina and HEIS-Sarajevo, Bosna i Hercegovina.
Broj projekta: ICA2-CT-2002-10010.
Trajanje projekta: 2003-2005 (3 godine).
Rukovodilac sa PMF-a, Novi Sad: prof. dr Božo Dalmacija.