logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Arsenic and pesticide removal from natural water by an effective, safe and compact-sized separation system
Međunarodni

EUREKA projekat broj: E! 3644,u saradnji sa ELKEDE - Grčka, ENNEA - Italija, LIMNOS - Slovenija, ECOIND – Rumunija i JKP Vodovod i kanalizacija, Zrenjanin.
Projekat broj.: E!3644.
Trajanje projekta: 2006-2009.
Rukovodilac: prof. dr Božo Dalmacija.