logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Naučni projekat broj III 042004 “Smart Electricity Distribution Grids Based on Distribution Management Systemand Distributed Generation“, finansiran od strane republičkog Ministarstva za nauku i obrazovanje.
Nacionalni