logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Naučni projekat broj 114-451-2248/2011-02 “Research and development of energy efficient power supply systems and electric vehicle drives”, finansiran od strane Autonomne pokrajine Vojvodine.
Nacionalni