logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Bilateralni istraživački projekat broj 69-00-160/2009-02/14 “Embedding renewable energy sources into an active distribution network”, finansiran od strane republičkog Ministarstva za nauku i obrazovanje Srbije i Hrvatske.
Međunarodni