logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
COST project: COST 539 ELENA, “Electro ceramics from nanopowders produced by innovative methods”, 2005-2009, V.V. Srdić član MC i koordinator STSM (koordinator prof. Biljana Stojanović).
Međunarodni