logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
The application of biomedical engineering in pre-clinical and clinical research
Nacionalni

III-41007 (2011- 2014). Ovaj projekat je podržan od strane Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.