logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Electronic system for control of movement in humans with disabilities
Nacionalni

Ovaj projekat je podržan od strane Ministarstva za nauku Republike Srbije (2008.-2011.).