logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Development of devices and methods for neurorehabilitation in humans with sensory-motor disabilities
Nacionalni

Ovaj projekat je podržan od strane Ministarstva za nauku Republike Srbije (2005.-2007.).