logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Design and development of virtual and telemedical devices
Nacionalni

Ovaj projekat je podržan od strane Ministarstva za nauku Republike Srbije (2002.-2004.).