logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
EUREKA Σ!3864 – “ iTEMA: Intelligent Telephone E-mail Access”
Međunarodni