logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Ministarstvo nauke Republike Srbije, projekat integrativnih i interdisciplinarnih istraživanja, ”Interakcije ksenobiotika i uticaj na sisteme u biomedicini” 2011-2014. (Rukovodilac projekta prof. dr Momir Mikov)
Nacionalni