logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Saradnja na bilateralnom projektu Ministarstva za nauku, Republike Srbije i CNRS, Francuska, broj granta 451-03- 2405/2007-02/12-1 “Is KIT a dependence receptor and as such a new guardian of haematological tumorigenesis” 2007-2009. (Rukovod
Međunarodni