logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Kompjuterski softver razvijen za analizu bifurkacije, optimalno upravljanje problemima, nelokalnimi nelinearnim problemima
Specijalizovani softver