logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Pretraga

Multikomponentna multimatriks metoda analize mikotoksina u namirnicama

(METODOLOGIJA)

Validovana jednostavna i brza metoda analize regulisanih i neregulisanih mikotoksina u žitaricama, keksu, industrijskim biljakama, voću, povrću, mleku i proizvodima od njih, koja se zasniva na analizi sirovog (neprečišćenog) ekstrakta primenom ultra pritisne tečne hromatografije sa trostrukim kvadrupolnim masenim spektrometrom sa zagrejanim elektrosprej jonskim izvorom (UHPLC-HESI-MS/MS).