logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Istraživačka grupa za les i geonasleđe (Istraživačka grupa)
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
www:
Home page
email:
slobodan.markovic@dgt.uns.ac.rs

Glavna istraživačka preokupacija našeg istraživačkog tima je palaeoekološka i paleoklimatska rekonstrukcija prostora Vojvodine i drugih evroazijskih lesnih provincija.

Prezime i ime email Matična institucija
true Marković Slobodan slobodan.markovic@dgt.uns.ac.rs Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

Les je sedimentna stena nastala dejstvom vetrova. Velike akumulacije lesa skoncentrisane su u srednjim geografskim širinama i pokrivaju čak 10% površine kontinenata. Lesno-palaezemljišne sekvence su interesantne geološke formacije koje u sebi čuvaju zapis klimatskih promena koje su se odvijale na Zemlji. Neizmenično formiranje lesnih horizonata i paleozemljišta zapravo odslikava smenjivanje glacijalnih i interglacijalnih perioda saglasno ritmu tzv. Milankovićevih ciklusa (čuvena teorija o astronomskim uzrocima pojave ledenog doba koju je definisao naš poznati naučnik). Više od 60 % prostora Vojvodine pokriveno je lesnim i lesu sličnim sedimentima. Od kasnih 1990-ih, multidisciplinarnim istraživanjima otkriveno je da lesno-paleozemljišne sekvence u Vojvodini predstavljaju najstarije i najkompletnije kopnene pleistocene sedimente u Evropi. Shodno tome, lesno - palaeozemljišne sekvence u Vojvodini mogu se smatrati jednim od najvažnijih evropskih geoloških zapisa klimatskih i ekoloških promena tokom poslednjih milion godina.

• Marković, S.B., Oches, E., Sümegi, P., Jovanović, M., Gaudenyi, T. 2006. An introduction to the Upper and Middle Pleistocene loess-paleosol sequences of Ruma section (Vojvodina, Serbia). Quaternary International 149, 80-86.
• Marković, S.B., Oches, E.A., McCoy, W.D., Gaudenyi, T., Frechen, M. 2007. Malacological and sedimentological evidence for “warm” climate from the Irig loess sequence (Vojvodina, Serbia).
Geophysics, Geochemistry and Geosystems 8, Q09008, DOI: 10.1029/2006GC001565.
• Marković, S.B., Bokhorst, M, Vandenberghe, J., Oches, E.A., Zöller, L., McCoy, W.D., Gaudenyi, T., Jovanović, M., Hambach, U., Machalett, B. 2008. Late Pleistocene loess-paleosol sequences in the Vojvodina region, North Serbia. Journal of Quaternary Science 23, 73-84.
• Marković, S.B., Hambach, U., Catto, N., Jovanović, M., Buggle, B., Machalett, B., Zöller, L., Glaser, B. Frechen, M. 2009. The middle and late Pleistocene loess-paleosol sequences at Batajnica, Vojvodina, Serbia. Quaternary International 198, 255-266.
• Marković, S.B., Hambach, U., Stevens, T., Kukla, G.J., Heller, F., William D. McCoy, W.D., Oches, E.A., Buggle, B., Zöller, L. 2011. The last million years recorded at the Stari Slankamen loess-palaeosol sequence: revised chronostratigraphy and long-term environmental trends. Quaternary Science Reviews 30, 1142-1154.

Kontakt osoba
email:
slobodan.markovic@dgt.uns.ac.rs
www:
visit page
Adresa:
Prirodno-matematički fakultet Trg Dositeja Obradovića 3 21000 Novi Sad Srbija
Tel:
+381 21 48 52 793