logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Koordinatna merna mašina Zeiss Contura RDS; Zglobna merna ruka MicroScribe Immersion G2X; Mar Surf PS1 (za merenje površinske hrapavosti); Luksmetar YK-2005LX and UV Luksmetar YK-35UV; Anemometar YK-2005 AH
Oprema