logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Katedra za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko-inženjerske aspekte (Istraživačka grupa)
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
www:
Home page
email:
budaki@uns.ac.rs

Osnovni ciljevi katedre obuhvataju intenzivan razvoj kroz promovisanje novih oblasti i kontinualno unapređenje kompetencija i veština u okviru osnovnih delatnosti - edukacije studenata, naučno-istraživačkog rada i saradnje sa privredom.
Aktivnosti uključuju: koordinatna merenja; računarom podržanu inspekciju (CAI), računarom podržanu kontrolu kvaliteta (CAQ); statističku kontrole procesa (SPC); upravljanje kvalitetom (QMS); reverzibilno inženjersko projektovanje; projektovanje pribora i alata za obradu rezanjem; planiranje i projektovanje sistema održavanja; merenje i kontrolu zagađenja u radnoj i životnoj sredini; upravljanje zaštitom životne sredine (EMS), ocenjivanja životnog ciklusa (LCA), eko-dizajna i eko-označavanja.

Prezime i ime email Matična institucija
true Budak Igor budaki@uns.ac.rs Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

• Sistem za povećanje tačnosti merenja numerički upravljanih mernih mašina;
• Softver za pre-procesiranje rezultata 3D-digitalizacije;
• Sistem za inteligentno projektovanje pribora;
• Baza podataka sa softverskom aplikacijom kao podrška platformi za kontinualnu edukaciju FTN-a;
• Metodologija za ocenjivanje životnog ciklusa procesa proizvodnje PVC i drvenih podnih obloga;
• Ekološki znak Republike Srbije za 5 proizvoda kompanije TARKETT;
• Industrijski prototip uređaja za ispitivanje statičke popustljivosti i nosivosti spoja elemenata za stezanje i radnog predmeta.

• Budak, I., Hodolič, J., Soković, M.: Development of a programme system for data-point pre-processing in Reverse Engineering, Journal of Materials Processing Technology, 2005, Vol. 162-1, pp. 730 - 735, ISSN 0924-0136.
• Budak, I., Vukelic, D., Bracun, D., Hodolic, J., Sokovic, M.: Pre-Processing of Point-Data from Contact and Optical 3D Digitization Sensors, Sensors, 2012, Vol. 12, No. 1, pp. 1100-1126, ISSN 1424-8220.
• Budak I., Sokovic M., Barisic B.: Accuracy improvement of point data reduction with sampling-based methods by Fuzzy logic-based decision-making, Measurement, 2011, vol. 44 no. 6, pp. 1188-1200.
• Agarski B., Budak I., Kosec B., Hodolic J.: An Approach to Multi-criteria Environmental Evaluation with Multiple Weight Assignment, Environmental Modeling & Assessment, 2012, vol. 17 no. 3, pp. 255-266.
• Trifkovic B., Budak I., Todorovic A.J., Hodolic J., Puskar T.M., Jevremovic D.P., Vukelic Dj.: Application of Replica Technique and SEM in Accuracy Measurement of Ceramic Crowns, Measurement Science Review, 2012, vol.12 no.3, pp. 90-97.

Kontakt osoba
email:
budaki@uns.ac.rs
www:
visit page
Adresa:
Fakultet tehničkih nauka Trg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad Srbija
Tel:
+381 21 48 52 255