logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
SimaPro 7 Pre - LCA i ekodizajn softver; GaBi 4 PE International - LCA i ekodizajn softver; 3D Doctor, Able Software Corp, softver
Specijalizovani softver