logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
GAMMA-SCOUT w/ALERT (merenje alfa, beta i gama zračenja); TES-EM92; EMF-823 (merenjeelektromagnetnog zračenja); Brüel & Kjær Type 2250 bukomer; ThermoPro™ TP8 -termovizijska kamera; Refraktometar PR-32 Alpha, Brix 0-32%
Oprema