logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Development and promotion of local systems to support innovative S.M.E. in Albania, Bosnia and Serbia (SVILOPIM)
Međunarodni

INTERREG, no.: 06SER02/01/08, 2007 – 2009.