logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Oprema za pripremu uzoraka
Oprema

Centar ima širok asortiman opreme za pripremu: rotacioni vakuum uparivač, jedinica za mikrotalasnu digestiju, ultrazvučno kupatilo, koncentrator uzorka sa termoblokom, centrifugu, sistem za ultra čistu vodu, ubrzani ekstraktor rastvaračima