logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
FP7 Centar izvrsnosti za bezbednost hrane i nove rizike (Centar)
Tehnološki fakultet u Novom Sadu
www:
Home page
email:
biljana@tf.uns.ac.rs

Oblasti istraživanja: hemijska bezbednost hrane; zaštita životne sredine; kontrola kvaliteta hrane; razvoj analitičkih metoda za ispitivanje prisustva zagađujućih jedinjenja u uzorcima iz životne sredine i namirnicama; funkcionalna hrana i novi prehrambeni proizvodi sa poboljšanim nutritivnim vrednostima, valorizacija otpada u lancu snabdevanja hranom, alternativna i gasna goriva, primena hemometrijskih metoda u oblasti hemijske bezbednosti hrane, zaštite životne sredine i procesa valorizacije otpadnih tokova, procena rizika.

Aktivnosti: učestvovanje u istraživačkim projektima, eksperimentalni rad (analiza perzistentnih organskih i neorganskih polutanata, mikotoksina, novootkrivenih zagađujućih jedinjenja u različitim vrstama uzoraka), uslužne analize akreditovanim i validovanim metodama; obuka doktoranada i stručnjaka tokom individualnih treninga ili skupova, organizacija događaja i promocija i prezentacija rezultata istraživanja.

Prezime i ime email Matična institucija
true Škrbić Biljana biljana@tf.uns.ac.rs Tehnološki fakultet u Novom Sadu
Antić Igor antic@tf.uns.ac.rs Tehnološki fakultet u Novom Sadu
Buljovčić Maja majab@tf.uns.ac.r Tehnološki fakultet u Novom Sadu
Cvejanov Jelena cvejanov@tf.uns.ac.rs Tehnološki fakultet u Novom Sadu
Đurišić-Mladenović Nataša natasadjm@tf.uns.ac.rs Tehnološki fakultet u Novom Sadu
Živančev Jelena jelena.zivancev@tf.uns.ac.rs Tehnološki fakultet u Novom Sadu

Centar raspolaže opremom za analizu zagađujućih jedinjenja u hrani i životnoj sredini koja je jedinstvena na prostoru Balkana, a na nivou je vodećih međunarodnih istraživačkih cenatara, omogućavajući ciljanu analizu regulisanih, neregulisanih i novih zagađujućih jedinjenja, kao i brzo snimanje („screening“) nepoznatih jedinjenja u različitim vrstama uzoraka.

Glavni rezultat postignut nakon osnivanja Centra je razvoj naprednih i robusnih analitičkih metoda analize mikotoksina u žitaricama, proizvoda na bazi žitarica, začina, kafe, mleka, oraha i sličnim namirnicama, čime su dobijene prve informacije o istovremenom prisustvu regulisanih i neregulisanih mikotoksina u prehrambenim proizvodima na tržištu Srbije. Takođe, samostalno i u bliskoj saradnji sa prestižnim laboratorijama u EU, u Centru su dobijeni i prvi rezultati o prisustvu novootkrivenih („emerging“) zagađujućih jedinjenja u domaćim i inostranim proizvodima i životnoj sredini (tj. perfluorovanih jedinjenja u namirnicama i vodama, farmaceutskih jedinjenja i hormonski aktivna jedinjenja u površinskim i otpadnim vodama u severnoj Srbiji i estara ftalne kiseline).

1. S. P. Alves, C. M. Alfaia, B. D. Škrbić, J. R. Živančev, M. J. Fernandes, R. J. B.Bessa, M. J. Fraqueza, Screening chemical hazards of dry fermented sausages from distinct origins: biogenic amines, polycyclic aromatic hydrocarbons and heavy elements, J. Food Compos. Anal., 59, 124-131, 2017

2. B. D. Škrbić, V. Marinković, I. Antić, A. Petrović Gegić, Seasonal variation and health risk assessment of organochlorine compounds in urban soils of Novi Sad, Serbia, Chemosphere, 181, 101-110, 2017.

3. M. Arshadi, T. M. Attard, R. M. Lukasik, M. Brncic, A. M. da Costa Lopes, M. Finell, P. Geladi, L. N. Gerschenson, F. Gogus, M. Herrero, A. J. Hunt, E. Ibáñez, B. Kamm, I. Mateos-Aparicio, A. Matias, N. E. Mavroudis, E. Montoneri, A. R. C. Morais, C. Nilsson, E. H. Papaioannoua, A. Richel, P. Rupérez, B. Škrbić, M. Bodroža Solarov, J. Švarc-Gajić, K. Waldron, F. Yuste, Pre-treatment and extraction techniques for recovery of added value compounds from wastes throughout the agri-food chain, Green Chem., 18, 6160-6204, 2016.

4. B. Škrbić, Y. Ji, N. Đurišić-Mladenović, J.Zhao, Occurence of the phthalate esters in soil and street dust samples from the Novi Sad city area, Serbia, and the influence on the children’s and adults’ exposure, J. Hazar. Mater., 312, 272-279, 2016

5. N. Đurišić-Mladenović, B. Škrbić, A. Zabaniotou, Chemometric interpretation of different biomass gasification processes based on the syngas quality: Assessment of crude glycerol co-gasification with lignocellulosic biomass, Renew. Sust. Energ. Rev., 59, 649-661, 2016

Kontakt osoba
email:
biljana@tf.uns.ac.rs
www:
visit page
Adresa:
Tehnološki fakultet, Bulevar Cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija
Tel:
+381 21 48 53 746