logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Instrumenti za kvalitativnu i kvantitativnu analizu jedinjenja organskog i neorganskog porekla
Oprema

Centar je opremljen različitim analitičkim instrumentima koji omogućavaju ciljane i skrining analize jedinjenja organskog i neorganskog porekla: UHPLC-MS/MS, UHPLC-HRMS, GC-μECD, GCFID,GFAAS.