logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Motion Capture System sa dva pločasta senzora za merenje sile reakcije podloge prilikom hoda(nabavka u toku)
Oprema