logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Grupa za humanoidnu robotiku (Istraživačka grupa)
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
www:
Home page
email:
borovac@uns.ac.rs

• Analiza i sinteza hoda dvonožnih robota,
• Upravljanje dvonožnim hodom robota pod uticajem malih i velikih poremećaja,
• Kretanje robota u nestruktuiranom okruženju,
• Primena robota u čovekovom okruženju,
• Projektovanje i primena robota kao asistivne tehnologije u medicini,
• Komunikacija i interakcija između čoveka i robota,
• Kognitivne aktivnosti robota,
• Mehatroničko projektovanje.

Prezime i ime email Matična institucija
true Borovac Branislav borovac@uns.ac.rs Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

• Različite tehnike sinteze dvonožnog hoda, posebno za kretanje u nestruktuiranom okruženju.
• Sinteza upravljanja dvonožnim hodom u slučaju delovanja malih i velikih poremećaja (u svakom od ovih slučajeva potrebno je primeniti različite strategije).
• Projektovanje i realizacija senzora sa mekim kontaktnim površinama, koji je posebno pogodan za realizaciju kontaktnih zadataka.
• Razvoj humanoidnog robota kao pomoćnog terapijskog sredstva u lečenju dece sa teškoćama u razvoju.
• Razvoj humanoidnog robota kao platforme za eksperimentalna istraživanja interakcije između čoveka i robota i socijalne prihvatljivosti robota.

• Vukobratović M., Borovac B., Surla D., Stokić D. “BIPED LOCOMOTION -Dynamics, Stability, Control and Application”, Monograph, Springer - Verlag, 1990, ISBN 3-540-17456-7.
• Vukobratović M., Borovac B., “Zero-Moment Point- Thirty Five Years of its Life”, Int. Jour. of Humanoid Robotics, Vol. 1, No.1, March 2004, pp. 157-173, ISSN: 0219-8436.
• Vukobratović M., Borovac B., Raković M., Potkonjak V., Milinović M., “On some aspects of humanoid robots gait synthesis and control at small disturbances”, Int. Jour. of Humanoid Robotics, Vol. 5. No. 1., (March 2008), pp 119-156, ISSN: 0219-8436.
• Borovac B., Nikolić M., Raković M., “How to Compensate for the Disturbances that Jeopardize Dynamic Balance of a Humanoid Robot? “, Int. Jour. of Humanoid Robotics, Vol. 8, No.3, (2011), pp. 533-578, DOI No: 10.1142/S0219843611002551.
• Vukobratović M., Herr H., Borovac B., Raković M., Popovic M., Hofmann A., Jovanović M., Potkonjak V., “Biological Principles of Control Selection for a Humanoid Robot’s Dynamic Balance Preservation”, Int. Jour. of Humanoid Robotics, Vol. 5, No. 4, 2008, pp. 639-678, ISSN: 0219-8436.

Kontakt osoba
email:
borovac@uns.ac.rs
www:
visit page
Adresa:
Fakultet tehničkih nauka Trg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad Srbija
Tel:
+381 21 48 52 165