logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Razvoj robota kao sredstva za pomoć u prevazilaženju teškoća u razvoju dece, Projekat III44008 finansiran od strane Ministarstva za obrazovanje i nauku, RS.
Nacionalni