logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Razvoj robotske platforme antropomorfnih karakteristika za ostvarivanje socijalno prihvatljive i adekvetne interakcije u radnom okruženju čoveka, projekat finansiran od strane APV, RS, ugovor br. 114-451-2116/2011
Nacionalni