logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
MultiScan Go spektrofotometar; centrifuga; mikroskop; Olympus Vanox; vertikalna i horizontalna elektroforeza; kalorimetar; gasni hromatograf; hromatograf atomske apsorpcije; C flux – Eddy kovarijansni sistem.
Oprema