logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu (Ostalo)
Novi Sad Üniversitesi
www:
Home page
email:
sasao@uns.ac.rs

• Razvoj i aplikacija novih tehnologija u šumarskim i agrošumarskim sistemima
• Održivo gazdovanje šumama
• Primena drvenastih vrsta u zaštiti životne sredine
• Istraživanje uticaja klimatskih promena na šume i adaptacije

Prezime i ime email Matična institucija
true Orlović Saša sasao@uns.ac.rs Novi Sad Üniversitesi

• Razvijeno je 18 novih vrsta topole i vrba sa poželjnim osobinama
• Ustanovljen je sistem za intenzivni nadzor šumskih ekosistema
• Razvoj plantaža sa kratkom rotacijom za proizvodnju biomase i fitoremedijaciju

• Orlovic, S., Guzina, V., Krstic, B., Merkulov, L. (1998): Genetic variability in anatomical, physiological and growth characteristics of hybrid poplar (Populus x euramericana DODE (GUINIER)) and eastern cottonwood (Populus deltoides BARTR.) clones. Silvae Genetica 47 (4), 183-190.
• Orlović, S., Pajević, S., Klašnja, B., Galić, Z., Marković, M. (2006): Variability of physiological and characteristics of white willow (Salix alba L.) clones. Genetika 38(2), 145-152.
• Klašnja, B., Orlović, S., Galić, Z., Drekić, M., Vasić, V., Pilipović, A. (2008): Poplar biomass of high density short rotation plantations as raw material for energy production. Wood Research 53 (2) , 27-38.
• Kovačević, B., Orlović, S., Ivanović, M., Čobanović, K., Nikolić-Dorić, E., Katanić, M., Galović, V. (2011): Relationship among eastern cottonwood genotypes according to early rooting traits. Genetika 43(2), 307-320.
• Stojanović, D.B., Kržič, A., Matović, B., Orlović, S., Duputie, A., Djurdjević, V., Galić, Z., Stojnić, S. (2013): Prediction of the European beech (Fagus sylvatica L.) xeric limit using a regional climate model: An example from southeast Europe. Agricultural and Forest Meteorology 176, 94–103.

Kontakt osoba
email:
sasao@uns.ac.rs
www:
visit page
Adresa:
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu Antona Čehova 13d 21000 Novi Sad Srbija
Tel:
+381 21 54 03 83