logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Tečni hromatograf visoke rezolucije sa DAD detektorom (Agilent Technologies 1100 Series)
Oprema