logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Sistem za centrifugalnu particionu hromatografiju (Waters semi-preparativni tečni hromatograf kuplovan sa Kromaton centrifugom)
Diğer