logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Sistem za elektroforezu i bloting (Scie-plas; Apelex; Consort)
Oprema