logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Termostatirana mućkalica (IKA; Thermo), mućkalica za mikrotitar ploče (Edmund Buhler), mućkalice (Heidolph; Stuart)
Oprema