logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Biološki aktivni prirodni proizvodi kao potencijalni izvori novih lekova i dijetetskih suplemenata, broj projekta 172058 (2011-2017)
Nacionalni

Projekti finansirani od strane Ministrarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije